Book chapter

Language Report Basque

Since 1968 Basque has been immersed in a process of revitalisation that has faced formidable obstacles. Nonetheless, significant progress has been made in numerous areas. The Language Technology community widely accepts the standard-

Inguma eta Wikidata uztartuz, euskarazko zientziaren ezagutza-graforantz

Inguma euskarazko ekoizpen zientifikoaren metadatuen bilduma 2000an sortu zen. Hogei urte beranduago, beste urrats bat eman nahi da datu-base horrekin, Inguma datuak Wikidata ezagutza-grafo libreari hurbiltzea, alegia. Datu Lotu Irekiak (LOD, Linked Open Data) paradigman oinarritzen da Wikidata. Datuen eraldaketa gauzatzeko gure esperimentuak, LOD ereduaren abantailak, eta aurrean ditugun beste egitasmo batzuk aurkezten dira artikulu honetan. Euskarazko ekoizpen zientifikoa mundu mailako ekoizpenaren testuinguruan erakutsi eta aztertzeko bidea zabaldu nahi da ekimen honen bitartez.

Mofologia Konputazionala Euskaraz, 35 urte

Artikulu honetan morfologia konputazionalaren garapena azaltzen da, Ixa taldeak euskararako egindako aplikazioa azpimarratuz. Bilakaera historikoa jaso nahi izan da, teknologiaren bilakaera eta aplikazioen bilakaera uztartuz, beti euskararen gainean egindakoa adibidetzat hartuta.

UBE: Hezkuntza komunitatea elkareraginean

Unibertsitateko geletatik Haur Hezkuntzako geletera jauzi handia dagoela deritzote ikasleek, nahiz eta praktikaldiak egin edota aipamen ezberdinetan aritu. Unibertsitateko gelatik zaila izaten da ikuspegi praktikoarekin hurbiltzea Haur Hezkuntzan ematen diren berrikuntzetara eta horietan nolabait eraginez ikastea. Lan honen helburua da Unibertsitate-Berritzegune-Eskola (UBE) ikasketa-zerbitzua deritzon proiektu pilotuan parte hartu duten ikasleen pertzepzioak aurkeztea, Haur Hezkuntzako (HH) graduan eta 2021/2022 ikasturteko “Berrikuntza Haur Hezkuntzako Eskolan” aipamenean.

Report on the Basque Language. European Language Equality

This report on the Basque Language is part of a series of language deliverables developed within the framework of the European Language Equality (ELE) project. The series seeks to not only delineate the current state of affairs for each European language, but to additionally identify the gaps and factors that hinder further development in research and technology.

Intervención individualizada de la transcripción escrita con smartpen y basada en corpus lingüísticos: casos de 2 niños mellizos con trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL)

Aunque en la Comunidad Autónoma Vasca durante el curso 2019-2020 se identificaron 2518 casos de niños con diagnóstico de Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje (TDL), no hay datos sobre las intervenciones que se llevaron a cabo respecto a la escritura y en colaboración con las familias. Con el fin de ayudar a mejorar la escritura de dos niños mellizos de 8 años con TDL y Déficit de Atención (TDA), el objetivo de este trabajo es realizar una intervención con la familia, concretamente para trazar las letras minúsculas y sus uniones. Para ello, se ha realizado

Pages

Subscribe to RSS - Book chapter