Hizkuntzalari Euskaldunen IV. Topaketa. Hitzetik hotsera

1998an argitaratu zituen Euskaltzaindiak Euskara Batuaren Ahoskera Zainduaren (EBAZ) arauak. Badirudi, euskal hiztunen artean, batuaren gainerako arauak baino ezezagunagoak direla ahoskerarenak. Bestalde, ahoskera ez da mugatzen bokal-kontsonanteen ezaugarrietara. Ahoskera ikasteko esaldiak ahoskatzen ikasi behar da. "Prosodia kontsonante eta bokal ezaugarriekin batera ahoskatzen den beste hori da: azentu gorabeherak, doinu aldaketak, silabakatzea, lastertasuna, eta abar."
Data: 
2019/06/25
Tokia: 
Iruñea - Ezpeleta jauregia-Nafarroako Eskola Kontseilua
Arduradunak: 
Ainara Estarrona
Uxoa Iñurrieta
Ruben Urizar